Hvad er B Corp?

B Corp er en global bevægelse af virksomheder med et fælles mål: at redefinere det, der skaber succes i erhvervslivet. B Corps bruger kerneforretningen som løftestang til at skabe positiv samfundsforandring til fordel for verden og for bundlinjen. Ud over en bevægelse er B Corp-bæredygtighed eksemplificeret i en global standard. B Impact Assessment er et globalt udbredt og anerkendt værktøj, der gør det let for virksom- heder at måle, sammenligne og forbedre deres samfundsimpact.

B Corp-bevægelsens grundlæggende systemforandring fokuserer på et opgør med det klassiske kapitalistiske paradigme. Vores mission er
at redefinere den private sektors rolle og impact i samfundet. Vi driver udviklingen af en ny form for virksomheder, der bruger deres kraft til at løse sociale og miljømæssige problemer og som konkurrerer om, ikke blot at være bedst i verden, men at være bedst for verden. Vi retter fokus og spotlys mod de virksomhedsledere, der aktivt demonstrerer, at denne model virker og definitivt cementerer, at der ikke er en modsætning mellem at gøre godt og tjene penge.

At være B Corp certificeret er ikke kun en hensigtserklæring om at opføre sig ordentligt. B Corps forpligter sig til at lade sig måle og veje ud fra globale standarder, de er transparente og forpligter sig til kontinuerligt at forbedre sig – og de forankrer dette i virksomhedens vedtægter. Globalt har over 50.000 virksomheder har målt bæredygtighed med B Impact Assessment og mere end 2900 virksomheder i 150 forskellige brancher og i 54 lande er certificeret som B Corp.

Prøv at tage din BIA, og se om din virksomhed kan blive en del af netværket af B Corp eller læs mere om B Corp bevægelsen her.

Virksomheder
3132
Industrier
150
Lande
71
Fælles mål
1

Hvorfor blive B Corp?

Hos Better World Fashion synes vi, at det er vigtigere at certificere virksomheden og forretningsmodellen, end det er at få certificeret produkterne. B Corp-certifi- ceringen er en impact-certificering, og det er et kvalitetsstempel for det, vi laver. Vi er virkelig stolte af den, og vi er stolte af, at vi er den første danske B Corp, der blev kåret til ’Best for the World’. Det er vi i både 2017 og 2018. Det har givet os verdensomspændende opmærksom- hed, fordi B Corp-bevægelsen er så udbredt, som den er.

Reimer Ivang Co-founder & CEO, Better World Fashion

Jeg havde brug for et redskab til at sikre, at der ikke opstod en skævdrejning i vores bæredygtighedsindsats. B Corp certificeringen sikrede, at vi fik målt os selv på de rigtige parametre og kom hele vejen rundt om forretningen både i forhold til miljømæssig påvirkning, arbejdsvilkår for medarbejderne, lokalsamfundsinvolvering og en overordnet strategi for, hvad Letz Sushi skal skabe for verden. Vi har ændret vores formålsparagraf til, at alt hvad vi gør, skal være med til at skabe en bæredygtig forandring mod en bedre verden.

Anders Barsøe CEO, Letz Sushi

Grundtanken om at bruge sin virksomhed til at løse problemer og have omtanke for planet og mennesker, er vi helt forelskede i. Vi havde søgt efter noget, som strakte sig ud over produktet, og så var vi bege- jstrede for at det er et fællesskab, hvor man kan udveksle erfaringer.

Jesper Panduro CEO, Skagerak

“If the first rule of business is that you manage what you measure, then we ought to be making sure we measure what matters, what’s most important, which is the positive impact we can have with our businesses on all our different stakeholders.”

Jay Coen Gilbert Co-founder, B Lab

”In 10 years time, people will say its inconceivable that business was done any other way … The notion that a company can only care about profit will be seen as old-fashioned and irresponsible,”

Lorna Davis CEO, DanoneWave

“Vi har en stærk tro på, at virksomheder er den mest kraftfulde driver for at skabe forandring i verden. Og derfor har vi brug for flere meningsfulde virksomheder, der går forrest og er med til at skabe et mere bæredygtigt samfund, hvor økonomisk forretningsforståelse står side om side med en større samfundsmæssig bevidsthed.”

Nicoline Olesen Strategic Advisor, Märk

“We feel that the framework offered by B Corp is inline with our values of creating a more sustainable and responsible business, which we decided to interleave in our DNA from the outset of our enterprise journey.”

Amit Lohiya Founder and CEO, Bloodlink

“Vi er overbevist om at morgendagens ledere vil skabe sunde virksomheder, der samtidig har en aktiv rolle i at løse lokale og globale udfordringer. For os er det helt naturligt at tænke vores organisation som værende både formålsdreven og profit-orienteret. Derfor vil Singularity University Danmark blive drevet som en B Corp.”

Laila Pawlak CEO, Singularity Universitý Denmark

Hvem er de Danske B Corps?

Kan du blive en del af det gode selskab?

Adgangsbilletten til det gode selskab er en certificering, der aktivt manifesterer løftet og dokumenterer, at der er handling og adfærd bag ordene. For at blive en del af det gode selskab i B Corp skal virksomheden certificeres af B Lab, som er en selvejende nonprofitorganisation. Virksomheden bliver målt på en lang række punkter, og skal opnå minimum 80 ud af 200 point, hvis virksomheden skal certificeres. Certificeringen kræver ikke kun, at virksomheden performer på et vist niveau. Det skal også være en del af vedtægter og formål, at virksomheden arbejder for at gøre godt for samfundet og i videst mulige omfang tager hensyn til alle interessenter i beslutninger.

Hvis du vil se, hvor langt din virksomhed er, fra at blive en del af det gode selskab, så start din assessment her. Hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil i kontakt med os - tryk her.

Vejen mod B Corp

B Corp-certificeringen starter med en B Impact Assessment (BIA), som måler om en virksomhed er godt selskab på forskellige parametre: En B Impact Assessment måler 1) virksomhedens formål og forretningsmodel: Hvorfor eksisterer virksomheden, og hvordan bruges forretningsmodellen til at gøre verden bedre? og 2) virksomhedens praksisser og drift: Er virksomheden godt selskab? Her måles virksomheden på adfærd, politikker og på, om den opfører sig ordentligt ikke kun overfor aktionærer men overfor alle interessenter.

B Impact Assessment tager udgangspunkt i at afdække, om en virksomhed leverer samfundsmæssig værdiskabelse og møder de højeste standarder for ansvarlig virksomhed. Evalueringen består af fem kategorier og en pointscore på op til 200 point, hvoraf der kræves minimum 80 points for at kvalificeres til B Corp-certificeringen. En B Impact Assessment har to primære fokusområder: Det vurderes om kernen i virksomhedens forretningsmodel forener profit og sociale og miljømæssige hensyn, og om virksomheden gennem sin adfærd opfører sig som ’godt selskab’.

I forhold til forretningsmodellen vurderes det, om der intentionelt er fokus på at bruge forretningen som løftestang for samfundsmæssig værdiskabelse på social eller miljømæssig plan. Derudover vurderes virksomhedens adfærd i fire overordnede kategorier:

 • Governance, hvor der blandt andet er fokus på transparens og ansvarlighed
 • Medarbejdere, hvor der blandt andet er fokus på vilkår og goder, arbejdsmiljø og uddannelsesmuligheder, ejerskab
 • Lokalsamfund, hvor der blandt andet er fokus på leverandør- og distributørsamarbejde, jobskabelse, diversitet, lokalt engagement og samfundsinvolvering
 • Miljø, hvor der blandt andet er fokus på produktionskæden, energiforbrug, miljømæssig belastning
 • Kunder, hvor der blandt andet er fokus på, om virksomheder hjælper sine kunder med at have en positiv impact på samfundet
 • Start med at måle din impact her >>

  Nyheder

  Højdepunkter for højdespringere – B Corp i 2019

  B Corp-bevægelsen vokser hurtigt. I 2019 gik vi fra 6 til 20 danske B Corp-virksomheder virksomheder, og selvom det ikke giver mening at beregne en sådan stigning i procent, så er en vækst på +230% flot. Og det er en vækst, vi forventer forsætter i 2020. Fordi det giver mening. For verden og for virksomhederne.  […]

  Too Good To Go bliver en del af den globale B Corp-bevægelse

  Too Good To Go er blevet B Corp-certificeret og slutter sig dermed til den voksende gruppe af virksomheder, som har papir på, at de balancerer formål og profit. “B Corp-certificerede virksomheder forpligter sig juridisk til at være godt selskab ved at bruge kerneforretningen som løftestang til at skabe positiv samfundsforandring til fordel for både verden […]

  LET’S GET TO ZERO

  We are living in unprecedented times. ​The most important global climate conference to address ​accelerating climate change and ecological breakdown ​has been forced to move to the other side of the world four weeks before the event because of the most recent example of a more immediate and growing threat to our global social order, […]

  Se flere nyheder

  Nyhedsbrev

  Vil du have de nyeste opdateringer fra B Corp? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Om os

   

  B Corp Danmark er en bevægelse af frivillige ildsjæle på en fælles mission – at flytte virksomhedernes DNA og skabe et mere ansvarligt erhvervsliv, hvor man ikke konkurrerer om at være bedst i verden men bedst for verden.

  Vi giver vores tid, kompetencer og energi til at skabe synlighed omkring B Corp bevægelse, påvirke lovgivning og inspirere, udfordre og hjælpe virksomheder på vejen mod B Corp certificering.

  Vi tilbyder ydermere vejledning i forhold til B Corp certificering, om B Corp kriteriererne, samt deres betydning og effekter for virksomheder. Vi tilbyder videre vejledning om implementering af B Corp kriterier. Kontakt os gerne for at høre mere.

   

   

  Nille Skalts

  Direktør
  Mail: nille@generousbusiness.dk
  Mobil: +45 5362 0414
  LinkedIn

  Steffen Kallehauge

  Projektleder
  Mail: bcorp@generousbusiness.dk
  Mobil: +45 4023 7863
  LinkedIn