Sådan kan din virksomhed bruge The B Impact Assessment og SDG Action Manager til at måle og forbedre samfundsimpact

Med ønsket om at vi nu træder ind i de meningsfyldte handlingernes årti, lancerer B Lab og UNGC SDG Action Manager i januar 2020. Det betyder nu, at B Lab tilbyder to Impact Management-værktøjer for virksomheder, der ønsker at måle, forbedre sin impact – men hvad kendertegner dem, og hvad adskiller dem?

FN’s Verdensmål – eller SDG’erne – er en samling af 17 sammenkoblede og indbyrdes afhængige mål, som FN’s 193 medlemsstater i 2015 blev enige om skulle være et blueprint til at bygge en bedre verden i 2030. Visionen bag SDG’erne kalder på en dyb transformation, som betyder at virksomheder ikke blot deltager, men tager lederskab i udviklingen mod den bedre verden, vi forestiller os i 2030. Det betyder, at business as ususal ikke længere er nok, hvis vi skal nå SDG’erne. Man bliver som virksomhed nødt til at gentænke sin forretningsmodel og bruge sin stemme til at opfordre til yderligere handling.

For at hjælpe virksomheder med at foretage meningsfyldte handlinger i forhold til SDG’erne i det næste årti, har B Lab og UN Global Compact i samarbejde udviklet et nyt, online impact-management værktøj, der trækker på deres respektive ekspertiser fra UNGC’s 10 principper og B Labs B Impact Assessment.

Lad næste årti være handlingernes årti

Vi har brugt lang tid på at sikre SDG’ernes plads på agendaen og overbevise hinanden om, at det er den eneste rigtige vej for virksomheder. Med ønsket om at vi nu træder ind i de meningsfyldte handlingernes årti, lancerer B Lab og UNGC SDG Action Manager i januar 2020.

SDG Action Manager tilbyder din virksomhed værktøjer og retning, så din virksomhed kan lede ved at gentænke praksis, politik og forretningsmodel for at kunne gøre fremskridt i forhold til SDG’erne i næste årti. Beta-testningen er allerede i gang, og B Corps og andre interesserede har allerede fået et sneak peak.

Det betyder, at B Lab nu tilbyder to Impact Management-værktøjer, der fungerer som rammeværktøj for virksomheder, der går forrest ved at bruge deres forretning til at bygge en bedre verden. Men hvad adskiller SDG Action Manager og The B Impact Assessment, og hvordan overlapper de?

For at hjælpe virksomheder, der er interesseret i det nye impact management-værktøj, deler vi hermed en FAQ, som beskriver hvor the B Impact Assessment og SDG Action Manger overlapper og er forskellige, og hvordan virksomheder bedst kan arbejde med hvert værktøj.

Nedenfor finder du svar på dine spørgsmål: 

Lad os starte med de basale: Hvad er the B Impact Assessment, og hvordan anvender man det? 

The B Impact Assessment er et impact management-værktøj, der hjælper virksomheder med at måle deres impact på forskellige interessentgrupper; Governance, Workers, Community, Environment og Costumers. Virksomheder kan bruge dette gratis værktøj til at sammenligne deres impactperformance med andre virksomheder og identificere og tracke forbedringspotentialer. En impact-performancescore på minimum 80 point er et krav for at en virksomhed kan opnå en B Corp-certifiering.

Og hvad er SDG Action Manager?

SDG Action Manager er et gratis webbaseret Impact Management-værktøj, der er udviklet i et samarbejde mellem B Lab og UN Global Compact. Værktøjet gør det muligt for virksomheder at handle på SDG’erne frem mod 2030 gennem datadrevne impact-målinger.

SDG Action Manager blander The B Impact Assessments omfattende, stakeholderbaserede perspektiv med et mere fokuseret blik på din virksomheds performance på de enkelte SDG’er.

SDG Action Manager gør det muligt for virksomheder at: 

  • Finde et startpunkt: Lær hvilke SDG, der betyder mest for din virksomhed baseret på dens profil, og hvordan virksomheden kan starte med at handle på SDG’erne i dag.
  • Forstå og dele impact: Få et overblik over, hvordan din virksomheds praktikker, supply chain og forretningsmodel skaber positiv impact, og identificer risikoområder for hver SDG.
  • Sætte mål og tracke forbedringer: Vi har 10 år til at indfri SDG’erne. Forbliv motiveret og visualisér din virksomheds fremskridt på Dashboardet.
  • Samarbejde på tværs af virksomheden: Invitér kollegaer til at blive en del af SDG Action Manager, bidrage med deres ekspertise og se realtime fremskridt og performance.
  • Lære for hvert skridt: Bestem high-impact handlinger baseret på tankevækkende og -provokerende dog handlingsorienterede spørgsmål, benchmarks og forbedringsguides.
  • Være SDG-pionér: Bliv en del af en global bevægelse af virksomheder, der bruger forretningen til at bygge en bedre verden for mennesker og planet i 2030.

Hvorfor lave en SDG Action Manager? 

Indsigter fra B Lab og UN Global Compact har vist, at virksomheders fokus på SDG’erne er meget høj, men de mangler værktøjer og retning for at starte med at handle på dem. Og mens der er standarder og frameworks på markedet, der hjælper virksomheder med at rapportere på deres bidrag til SDG’erne, og how-to-guides for specfikke praksisser, der er koblet til SDG’erne, er der en kløft i værktøjer, der guider virksomheder mod intern refleksion og specifikke, meningsfyldte praksisser der er forbundet til SDG’erne. Derfor gik B Lab og UN Global Compact sammen om at skabe meningsfyldt indhold på baggrund af deres ekspertise og unikke tilgange til virksomhedsansvar og -bæredygtighed gennem SDG Action Manager.

Skal man have udfyldt The B Impact Assessment for at bruge SDG Action Manager? 

Nej. SDG Action Manager er en stand-alone løsning. Virksomheder kan bruge begge på samme tid eller blot vælge at arbejde med en af de to. Hvis man vælger at bytte mellem at bruge the B Impact Assessment og SDG Action Manager, vil man ikke skulle svare på ellers overlappende spørgsmål, man har svaret på i et af værktøjerne.

Hvordan er The B Impact Assessment anderledes en SDG Action Manager? 

The B Impact Assessment tager et omfaffende stakeholderbaseret blik på en virksomhed ved at evaluere virksomhedens impact på medarbejdere, lokalsamfund, miljø, kunder såvel som best practices i forhold til governance. Brugere af The B Impact Assessment bliver vurderet på baggrund af alle fem stakeholdergrupper og kan ikke vælge nolge fra og andre til. Det betyder, at det forventes af virksomheder, der gennemgår The B Impact Assessment svarer på de i gennemsnit 200 spørgsmål, der dog varierer på baggrund af størrelse, sektor og placering af virksomheden.

SDG Action Manger-værktøjet starter derimod med et baseline-modul, der inkorporerer The B Impact Assessment og UN Global Compacts 10 principper om menneskerettigheder, arbejde, miljø og antikorruption – essentielle ansvarsområder relateret til mennesker og planeten. Derefter rådgiver værktøjet virksomheder til, hvilke SDG’er man skal starte rejsen med (de SDG’er man har den største impact på), og hvilke man derefter kan udforske.

Din virksomhed kan tage et dyk dybt ned i hver enkelt SDG ved at undersøge, hvordan SDG’erne interagerer med virksomhedens forretningsmodel, intern drift, supply chain og handlingspotentiale samt risikoen for negativ impact. Der er i gennemsnit 30 spørgsmål til hvert SDG-modul alt efter din virksomheds størrelse, sektor, geografi og industri. Svarene på spørgsmålene vil hjælpe din virkosmhed til at forstå, hvor den placerer sig i forhold til SDG’erne, hvordan den klarer sig i forhold til andre virksomheder, og hvordan man kan handle. Gennem denne proces gør SDG Action Manager der muligt at reflektere og inspirere til handlinger, der fører til fremskridt på specifikke SDG’er.

Er der overlap mellem indholdet af The Impact Assessment og SDG Action Manager? 

SDG Action Manager inkorporerer udvalgte spørgsmål fra The B Impact Assessment og yderligere spørgsmål baseret på The B Impact Assessment. Betaversion af SDG Action Manger-værktøjet, der er ude nu, indeholder omkring 35% af de samme spørgsmål, der er at finde i SDG Action Manager, mens 20% er baseret på men ikke identisk med spørgsmålene fra The B Impact Assessment. SDG Action Manager har også spørgsmål med, der ikke er at finde i The B Imapct Assessment for at passe direkte til hver enkel SDG.

Vores virksomhed har hverken bekendtskab til The B Impact Assessment eller SDG Action Manager. Hvilket værktøj skal vi bruge først?

Hvis din virksomhed har intention om at gennemgå en omfattende assessment af virkomheden, der måler impact på flere stakeholdergrupper, bør I starte med The B Impact Assessment. Det gælder også, hvis virksomhedens fokus er at opnå en B Corp-certificering.

Hvis målet derimod er at forstå sin impactperformance på SDG’erne og hvilket specifikke og prioriterede handlinger, man gøre for at bidrage til indfrielsen af målene, skal man bruge SDG Action Manager.

Hvilke obligatoriske aspekter er der for hvert værktøj? 

Hvis din virksomhed ønsker ’kun’ at udfylde The B Impact Assessment til internt brug, er der ingen obligatoriske krav. Virksomheder, der er interesseret i at blive B Corp-certificerede, forventes at færdiggøre The B Impact Assessment og opnå en verificeret minimumscore på 80 på tværs af alle impactområder, svare på the Disclosure Questionnaire og tilpasse sine vedtægter og formålsparagraf for at forpligte sig til at varetage alle stakeholdergruppers interesse.

For at bruge SDG Action Manager skal man svare på baselinemodulet som udgangspunkt, da der i modulet findes tværgående udfordringer, som er gældende for alle SDG’er forud for et dyk dybere ned i de individuelle SDG’er. Da det er et fortroligt self-assessmentværktøj, kan man ikke få verificeret scoren, og brugerne forventes at svare sandfærdigt for at få mest muligt ud af værktøjet.

Hvordan ser den endelige score ud for hvert værktøj? 

Virksomheder modtager en overordnet score i The B Impact Assessment samt en score for hvert impactområde og dets underkategorier: Governance, Workers, Community, Environment og Costumers.

I SDG Action Manager vil virksomheder få en score fra baselinemodulet og for de specifikke SDG’er, men der vil ikke være en overordnet score. Intentionen med værktøjet er at fastlægge hvilke SDG’er, de bør arbejde med og identificere handlinger, som de kan foretage, mens man også kan benchmarke sin score i forhold til andre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *